Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX58

412 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX58
  Kích thước: 
Phi 400
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong