Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX57

221 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX57
  Kích thước: 
Phi 220
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong