Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX34-B

290 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX34-B
  Kích thước: 
phi 350
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong