Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX10

262 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX10
  Kích thước: 
phi 320
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong