Cục kê bê tông TP-CKX11

297 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CKX11
  Kích thước: 
50mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong