Bông trần thạch cao TP-TC15

274 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC15
  Kích thước: 
D-950mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong