Bông trần thạch cao TP-BT291

353 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT291
  Kích thước: 
D-690mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong