Bông trần thạch cao TP-BT289

390 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT289
  Kích thước: 
400mmx400mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong