Bông trần thạch cao TP-BT270

308 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT270
  Kích thước: 
D-910mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong