Bông trần thạch cao TP-BT247

216 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT247
  Kích thước: 
820x820mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong