Bông trần thạch cao TP-BT239

207 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT239
  Kích thước: 
760x540mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong