Bông trần thạch cao TP-BT235

239 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT235
  Kích thước: 
700x1100mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong