Bông trần thạch cao TP-BT233

328 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT233
  Kích thước: 
600x850mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong