Bông trần thạch cao TP-BT232

311 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT232
  Kích thước: 
D-1150mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong