Bông trần thạch cao TP-BT224

312 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT224
  Kích thước: 
D-2500mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong