Bông trần thạch cao TP-BT210

665 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT210
  Kích thước: 
D-555mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong