Bông trần thạch cao TP-BT219

225 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT219
  Kích thước: 
D-750mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong