Bông trần thạch cao TP-BT198

301 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT198
  Kích thước: 
825x825mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong