Bông góc thạch cao TP-G68-L

248 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G68-L
  Kích thước: 
330x400
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong