BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G79

193 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G79
  Kích thước: 
200mm x 200mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG