Thạch cao dát vàng TP-CT32-DV

264 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT32-DV
  Kích thước: 
L1800mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong