PHÀO CHỈ XI MĂNG KHUNG CỬA TP-CX15

646 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX15
  Kích thước: 
L-1800mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong