PHÀO CHỈ XI MĂNG KHUNG CỬA TP-CX14

293 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX14
  Kích thước: 
L-2730mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong