Phào chỉ trơn thạch cao TP-CM51

464 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM51
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong