Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM52-R400

275 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM52-R400
  Kích thước: 
R400
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong