Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-CT-CA42-R865

271 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT-CA42-R865
  Kích thước: 
R-865
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong