Bông vòm lõm thạch cao TP-V300

290 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V300
  Kích thước: 
D-2200mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong