Bông đèn liễn thạch cao chống ẩm TP-L-CA108

290 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-L-CA108
  Kích thước: 
330x940
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong