Bông đèn liễn thạch cao chống ẩm TP-L-CA112

318 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-L-CA112
  Kích thước: 
300x1600
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong