Bông đèn liễn thạch cao chống ẩm TP-L-CA105

227 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-L-CA105
  Kích thước: 
750x900
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong