Thạch cao dát vàng TP-CT41-DV

252 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT41-DV
  Kích thước: 
L1950mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong