Thạch cao dát vàng TP-CM24-DV

242 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM24-DV
  Kích thước: 
L2130mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong