Thạch cao dát vàng TP-CM12-DV

222 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM12-DV
  Kích thước: 
L2030mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong