Phù điêu thạch cao TP-PDX32(TC)

333 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX32(TC)
  Kích thước: 
800x2020
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong