Phào chỉ trơn thạch cao TP-CM50

403 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM50
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong