Phào chỉ trơn thạch cao TP-CM48

430 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM48
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong