Phào chỉ khung tranh bê tông XM-TP-54

232 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
XM-TP-54
  Kích thước: 
L-1200mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong