Phào chỉ khung tranh bê tông TP-CX6

259 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX6
  Kích thước: 
L-2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong