Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CM34

335 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM34
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong