Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CM29

331 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM29
  Kích thước: 
L2060mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong