Phào chỉ bo cong thạch cao TP-TC06-R1200

269 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC06-R1200
  Kích thước: 
R1200
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong