Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM49-LOM-R750

315 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM49-LOM-R750
  Kích thước: 
R750
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong