Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM44-R310

282 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM44-R310
  Kích thước: 
R-310
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong