Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM18-LOI-R750

256 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM18-LOI-R750
  Kích thước: 
R-750
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong