Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-TC-CA06-R1050

257 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC-CA06-R1050
  Kích thước: 
R-1050
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong