Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX53

187 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX53
  Kích thước: 
Phi 360
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong