Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX47

209 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX47
  Kích thước: 
Phi 400
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong