Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX43

289 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX43
  Kích thước: 
Phi 300
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong