Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX39-B

351 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX39-B
  Kích thước: 
phi 260
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong