Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX29-B

518 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX29-B
  Kích thước: 
phi 250
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong